Graduació 2016

Per a encarregar les fotos de l’Acte de Graduació del passat 17 de juny al fotògraf haureu d’entrar al moodle per obtenir l’enllaç a espai Drive on estan allotjades. Allí les trobareu amb relacionades per codi (nom del fitxer) i

Protecció de Dades

Generalitat de Catalunya – Departament d’Ensenyament Sol·licitud d’exercici del dret d’accés Sol·licitud d’exercici del dret de rectificació Sol·licitud d’exercici del dret de cancel·lació Sol·licitud d’exercici del dret d’oposició

Normativa i Documents

Normativa Projecte Educatiu de Centre Normes d’Organització i Funcionament del Centre Instruccions inici de curs 2019/2020 Decret_ESO Currículum_ESO Ordre Avaluació ESO Documents del centre Calendari Curs 2019/2020 PGA 2019/2020 Projecte Lingüistic Informació i protocol de vaga d’estudiants Informació i protocol