El nostre antic alumne, tecnificat en esgrima, Joel Fàbregues, ha oferit a l’alumnat de batxillerat una conferència sobre la seua experiència universitària (ha estudiat International Business Economies a la UPF, grau del qual actualment està cursant el màster). A més, Joel ha parlat de la seua experiència professional i dels crèdits cursats a la Universitat de Beijing. Finalment, ha donat a l’alumnat consells per a fer bones presentacions amb suport Powerpoint. Sota el títol de Freshman Advices, Joel ha fet el seu parlament en anglès.

The former student of Itec under the programme of Technification in fencing, Joel Fàbregues, offered to our high school students a lecture about his university experience. He studied International Business Economics at UPF, where he is currently getting a Master’s degree. In addition, Joel talked about his professional experience and about the credits taken at the University of Beijing. Finally, he gave the students advice to create good  presentations with Powerpoint support. Under the title _Freshman Advices_ Joel made his speech in English.

 
 
Freshman Advices by Joel Fàbregues.