Barem Provisional Preinscripció ESO  

 

Cal tenir en compte que si encara no ha estat possible resoldre una incidència en la tramitació d’una sol·licitud i per aquest raó no ha estat possible validar-la, la sol·licitud no sortirà en el llistat de barem provisional. La validació es podrà gestionar quan es torni a obrir la gestió de sol·licituds a GEDAC a partir d’avui. Aquestes sol·licituds sí que sortiran en els llistats de barem resoltes les reclamacions.

La presentació de reclamacions a aquest barem provisional es pot fer del 2 al 5 de juny.

Institut de Tecnificació

email:         e3010888@xtec.cat

adreça:          C. França, 19-21, 43870 Amposta

telèfon:       977707849

Informació general a : http://queestudiar.gencat.cat/ca

TERMINIS PREINSCRIPCIÓ ESO CURS 2020-2021
a)Del 13 al 22 de maig de 2020: Per Internet amb suport informàtic (no presencial)
b)Del 19 al 22 de maig de 2020: Presencial (només amb cita prèvia i per a casos excepcionals)

CITA PRÈVIA A través d’aquest enllaç: 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_Oblig,43010888

 

COM S’HA DE FER LA PREINSCRIPCIÓ

 • Preinscripció amb suport informàtic (no presencial): del 13 al 22 de maig de 2020

 

1. Empleneu el formulari oficial per internet a través d’aquest enllaç:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1

(A l’apartat PAS 1 triar PER INTERNET)

IMPORTANT: És obligatori especificar l’adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi
de la sol·licitud de preinscripció. És recomanable especificar telèfon de contacte.

En emplenar la sol·licitud amb suport informàtic trobareu un espai que cal omplir amb el identificador
(IDALU) de l’alumnat. Us el facilitará el centre on l’alumne o alumna està cursant primaria o bé el
podeu consultar per internet a:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne

2. Envieu la documentació, escanejada o fotografiada, al correu electrònic oficial del nostre centre. Des de l’ institut els confirmarem la recepció de la sol·licitud.
Correu electrònic oficial de l’ Institut de Tecnificació: e3010888@xtec.cat

 

 • Preinscripció presencial: Del 19 al 22 de maig de 2020(AMB CITA PRÈVIA i per a casos excepcionals)

1. Empleneu des de aquest enllaç el formulari de sol·licitud

http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/obligatoris/A42.pdf

2. Imprimiu la sol·licitud emplenada.

3. Presenteu la sol·licitud de preinscripció emplenada i la documentació (fotocòpia i original) a la
secretaria del centre.

Cal tenir presents les següents indicacions:

 • al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement,
  una sola persona)
 • en el cas que s’hagi d’ emplenar la sol·licitud en paper, convé portar el seu propi bolígraf
  recordar la recomanació de portar mascareta i guants
 • no han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de
  confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra
  persona a portar la sol·licitud i la documentació.

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA I ACREDITATIVA que cal presentar juntament amb la sol·licitud de
preinscripció emplenada (Amb suport informàtic per internet o presencial)

 • Formulari de la sol·licitud.
 • Original i fotocòpia del llibre de família
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a (o NIE, si és estranger)
 • Original i fotocòpia del DNI del pare o la mare de l’alumne/a (o NIE, si és estranger)
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària alumne/a (TIS)
 • Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o
  complementari) han de presentar la documentació corresponent per a cada criteri.

Per qualsevol altre dubte o aclariment, ens pots enviar un correu electrònic a: secretaria@itecnificacio.cat i
gustosament ens posarem en contacte amb vostè.

Es pot consultar l’oferta de la preinscripció en  Mapa escolar de la preinscripció curs 2020-2021

 

 

 

Barem Provisional Preinscripció ESO curs 2020-21, del 13 al 22 de maig. Per més informació, clica sobre la imatge